بدون شرح 11

ایران شده دزدخونه…توی جهان نمونه. پسران خامنه ای در مسجد با کیسه های حاوی کفش شان. به کفشدار مسجد اعتمادی نیست! فرمانده کل قوا در حال مشاهده رزمایش قوای اسلامی […]

خواندن مطلب →