تخریب مرکز بهاییان در تهران به شکرانه حمایت روحانیان ار کودتای 1332

حظیرةالقدس (بهشت)، ساختمان مرکز اداری و عبادتگاه بهائیان در تهران بود که در اردیبهشت ۱۳۳۴مصادف با ماه رمضان، با حمایت محمدتقی فلسفی با تأیید غیرمستقیم محمدرضا شاه پهلوی به دست […]

خواندن مطلب →

آیا محمدرضاشاه پهلوی دیکتاتور نبود؟

تاربرگ ملیون ایران؛ http://melliun.org/iran/88636 در نقد نظرات و ادعای آقای دکتر فرهنگ قاسمی یکی از مشکلاتی که نیروهای سیاسی ایران با آن روبرویند ـ صرفنظر از اینکه این نیروهای سیاسی […]

خواندن مطلب →