سرنوشت بزرگان و نخبگان سیاسی در رژیم رضاشاه

رضاشاه خود آخرین قربانی رژیم خودکامه اش شد؛ سرنوشت بزرگان و نخبگان سیاسی در رژیم او از برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان در فیسبوک ——— در سال ۱۳۰۶ […]

خواندن مطلب →

بازی، بعد از اوباما-کوشان ماد

http://isdmovement.com/2015/0215/022315/022315.Kushan-Maad-The-game-after-Obama.htm عباس عراقچی، در اولین مصاحبه با شبکهء یک تلویزیون نظام اسلامی بعد از انتصاب روحانی، جمله ای گفت که کسی بدان دقت نکرد. گفت «وظیفهء آقای ظریف و دولت […]

خواندن مطلب →