چند مبنای نظری برای تغییر سیاسی در ایران-مجید توکلی

همه‌ی مشکلات، سیاسی است. در دوران تمامیت‌خواهی، همان سلطه، تبعیض و رانتی که در سیاست موجب فرودستی، تحقیر و حذفِ غیرخودی‌ها می‌شود؛ در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع هم(به‌میزان غیرخودی‌بودن و […]

خواندن مطلب →

آزادی‌خواهیِ کلاسیک چیست؟ نایجل اشفورد

http://cheragheazadi.org/index.php/archives/5033?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+cheragheazadi2+%28%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29 آزادی‌خواهیِ کلاسیک منظومه‌ای فکری است که آزادیِ فرد در کانونِ آن قرار دارد. آزادی‌خواهانِ کلاسیک در بسیاری موارد اختلافِ نظر دارند، اما، به نظرِ من، بر رویِ ده اصلِ […]

خواندن مطلب →

مدارا یک هنجار مدنی است.

نوشته ی سورین میم | سه شنبه, ۴م تیر, ۱۳۹۲ http://cheragheazadi.org/index.php/archives/4966?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+cheragheazadi2+%28%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29 مُدارا، در آینه‌ی بیانیه‌ی اصول مدارا اساسی‌ترین خطری که زمانه‌ی ما را تهدید می‌کند این است که دیگر کم‌تر […]

خواندن مطلب →