دو گره کور- رامین کامران

از تاربرگ ایران لیبرال ۲۸ مارس ۲۰۲۱، ۸ فروردین ۱۴۰۰ تماس با نویسنده :rkamrane@yahoo.com آمریکا برای اختلافاتی که با دیگران پیدا می کند، راه حلی جز تسلیم بی قیود و شرط […]

خواندن مطلب →

طعم حقیقت-رامین کامران

برگرفته از ایران لیبرال http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221062%22 به محض انتشار موافقتنامهُ ژنو بازار تفسیر گرم شده است، همه در این باره حرفی دارند. در میانهُ معرکه، آنهایی که اصولاً به جمهوری اسلامی […]

خواندن مطلب →