روزشمار تاریخ ۲۵ امرداد ۱۳۳۲

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک هوا گرگ و میش بود که رادیو اعلام کرد کودتای خائنانه گارد شاهنشاهی علیه نخست وزیر خنثی شد. فراکسیون نهضت ملی از مردم […]

خواندن مطلب →