انگلستان، فرقه سازی و دست درازی به منابع ایران

برگه ما همه یک معجزه ایم فیسبوک مستر جیکاک (معروف به سید جیکاک) جاسوس انگلیسی مأمور ویلیام دارسی، سالها در مسجدسلیمان زندگی کرد. وی در آغاز به عنوان چوپانی کر […]

خواندن مطلب →

سیم برق لخت ۲۲۰ ولت در پارک بازی ” گل نرگس” در مسجد سلیمان، جان کودک 2 ساله را گرفت

وبلاگ فعالان در تبعید https://exilesactivist.wordpress.com/2013/08/15/%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%84%D8%AE%D8%AA-%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3/ فعالان در تبعید: روز جمعه 18 مرداد حدود ساعت 22 ، ملیکا قنبری کودک 2 ساله که به اتفاق چند کودک دیگر در محوطه پارک […]

خواندن مطلب →