تکرار تاریخ: ترجیح جنگ بر بقای رژیم منفور

ایران بین دو انقلاب – آبراهامیان- از برگه Amir Albert‏ در گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین اقدامات رضا شاه برای ایجاد وحدت و یکپارچگی ملی نارضایتی‌های زیادی در میان […]

خواندن مطلب →

اسلام 3 -قانون شریعت (هشدار:تصاویر دلخراش)

این قانونِ شریعت اسلامی است. ما باید کمتر نگران اهانت به اسلام و بیشتر نگران اهانت اسلام به نوعِ بشر باشیم. قانون شریعت شایسته احترام نیست: استانداردهای عربی، دینی عدالت […]

خواندن مطلب →

زوج مسیحی توسط اوباش پاکستانی سوزانده شدند در حالی که برای جلوگیری از فرار، پاهایشان را شکسته و زن باردار را در کتان پیچیده بودند تا زودتر بمیرد

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2828845/Relatives-Christian-couple-beaten-Pakistani-mob-burned-death-say-d-legs-broken-stop-fleeing-wife-wrapped-cotton-d-burn-faster.html شما بی بی 24 ساله و سجاد مسیح 27 ساله با ادعای توهین به مقدسات کشته شدند. لباس های بی بی نمی سوخت بهمین دلیل او را در کتان […]

خواندن مطلب →