تطهیر استتیک رژیم پهلوی- رامین کامران

تطهیر استتیک رژیم پهلوی- رامین کامران از برگه ایران لیبرال مقاله طولانی و قدری تئوریک است و از این بابت مناسب روزهای پرآشوبی که می گذرانیم نیست. اگر با اینهمه […]

خواندن مطلب →

انقلاب های خیالی- رامین کامران

انقلاب های خیالی- رامین کامران از برگه ایران لیبرال {تصاویری که ازایران فرستاده شده است} یکی از مشکلات عمده ای که چسبیدن به مارکسیسم برای تحلیل انقلاب ایران و بخصوص […]

خواندن مطلب →

بازگشت به انسان، افقی برای خروج از بن بست تاریخ سیاسی ایران- کورش عرفانی

از تاربرگ ایران لیبرال، اصل مقاله تاریخ سیاسی ایران، به معنای مدرن کلمه، از قیام مشروطیت آغاز می شود. ویژگی اصلی این تاریخ تمرکز آن بر تغییر از بالا از […]

خواندن مطلب →

ما انقلاب می کنیم یا … – سیاوش ایراندوست

برگرفته از ایران لیبرال http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221581%22 انقلاب مشروطه و نهضت ملی دو نمونه ی موفق – البته نمونه های موفق زیادی وجود نداشته است – در میان شکست ها و عقبگردهای […]

خواندن مطلب →

واژهً ملیتها و یا واژه کثیرالمله در «ادبیات سیاسی» افراد و محافل نژاد پرست قومی

ایران گلوبال؛ یکشنبه, مارس 16, 2014 – http://www.iranglobal.info/node/30906 گاهی در میان کمنتارهای خوانندگان نظراتی می درخشد که نمی توان از برافراشتن آنها چشم پوشی کرد. آقای سعید کمنتاری با عنوان […]

خواندن مطلب →