سلاح های خدایان باستان

یکی از نکات اصلی در نظریه پردازی درباره فضانوردان باستانی این واقعیت است که بسیاری از فرهنگ های باستانی غیرمرتبط ایزدان را بعنوان موجوداتی از گوشت و خون توصیف کرده […]

خواندن مطلب →

همه ادیان منشا یکسانی دارند و بر اساس ستاره شناسی باستان و پرستش خورشید بنا شده اند

از برگه Carina Alva در فیسبوک همه ادیان منشا یکسانی دارند و بر اساس ستاره شناسی باستان و پرستش خورشید بنا شده اند. انجیل درباره ستاره شناسی و مبحث معانی […]

خواندن مطلب →