۲۸ آبان ۱۳۳۰ سفر تاریخی دکتر مصدق مصر

از برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان-فیسبوک در کنار پدرم، مصدق- غلامحسین مصدق- ص ۹۷-۹۹ نامه های دکتر مصدق، محمد ترکمان، ص ۳۴۷ ۲۸ آبان ۱۳۳۰ سفر تاریخی دکتر […]

خواندن مطلب →

خیابان مصدق درقاهره – مصر

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک توقف دکترمصدق درقاهره ودربازگشت ازدادگاه لاهه, باتوجه به ناخشنودی دولت ودربار مصر؛ با استقبال بی نظیر مردم و آزادیخواهان مصر قرارگرفت؛ دکترمصدق دررفتاری […]

خواندن مطلب →

این فناوری آب دریا را در چند دقیقه به آب نوشیدنی تبدیل می کند.

This New Technology Converts Sea Water Into Drinking Water In Minutes September 17, 2015 by Joe Martino http://www.collective-evolution.com/2015/09/17/this-new-technology-converts-sea-water-into-drinking-water-in-minutes/ آب، برای زندگی انسان روی این سیاره بسیار حیاتی است ولی شوربختانه […]

خواندن مطلب →