داستان ضحاک

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک داستان ضحاک یکی از جالب‌ترین قصه‌های شاهنامه است : ۱ – ضحاک عرب است و پایتخت او بیت‌‌المقدس است ولی بر ایران ‌زمین […]

خواندن مطلب →

بیست تعصبِ شناختی که می تواند به تصمیم گیری نادرست بیانجامد

Twenty Cognitive Biases That Could Be Helping You Make Bad Decisions October 8, 2015 | by Tom Hale http://www.iflscience.com/brain/20-cognitive-biases-which-make-you-form-bad-decisions ذهن انسان چیز زبیایی است. توانایی ما برای درک، اداره و […]

خواندن مطلب →

داستان شب: «تمدن کفترها»

برگه سازمان حمایت از همه چیزفیسبوک شصت میلیون سال قبل، گروه‌های مختلفی از جانداران می‌زیستند. برخی روی زمین می‌خزیدند، برخی راه می‌رفتند و گروه دیگری هم وجود داشتند که قادر […]

خواندن مطلب →

فراگیری موسیقی هوش را افزایش می دهد: هوش منطقی، هوش هیجانی و هوش معنوی

بافت فیبری مخ(Corpus callosum): هردو سوی مغز را به یکدیگر پیوند می دهد. قشربیرونی حرکتی مخ(Motor cortex):هنگام رقص یا نواختن آلت موسیقی درگیر حرکت است. قشر بیرونی جلوی مغز(Prefrontal cortex):رفتار، […]

خواندن مطلب →