آبادان مستعمره انگلیسی ها؛ ایرانی های برده، انگلیسی های نژادپرست

از برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان-فیسبوک خرداد ۱۳۳۱ دکتر محمد مصدق در دیوان دادگستری لاهه چنین گفته بود:« کارگران و مستخدمین ایرانی [در خوزستان ]همیشه در مقابل کارمندان […]

خواندن مطلب →

انقلاب سفید: جایگزینی روحانیان بجای زمین داران

برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان فیسبوک هنگامی که شاه دست به دامن زمینداران پیشین می شود. منوچهر فرمانفرمائیان؛ غم انگیزترین صحنه های عمرم را دیدم. —————————————– کسی از […]

خواندن مطلب →