چهره زن در شاهنامه،آميزه ی مهر و خرد و وفاداری

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین در شاهنامه ی فردوسی نزديک به ۲۰ زن نقش آفرينی می کنند که البته بيش تر آن ها در دوری پهلوانی می زيند. […]

خواندن مطلب →

میترا ایزد ایران باستان و مجسمه آزادی امریکا

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک فرتور سمت راست ؛ مجسمه آزادی در نیویورک امریکا فرتور سمت چپ ؛ میترا الهه ایران باستان در معابد اروپا هفت شعاع نور […]

خواندن مطلب →

« چرا ایران ، ملت برگزیده است ؟ » … « ایرانی شدن ، کار بسیار مشکلی‌ است. ایرانی شدن ، کار خطرناکیست. »

از تاربرگ کورمالی « هر ملتی یا طبقه‌ای، با پیدایش یک گونه احساس « برگزیدگی » از سایر ملل و طبقات ، به وجود می‌‌آید. برای « به خود آمدن […]

خواندن مطلب →

کیش و آیین و باور ایرانیان، بر پایه داستان های تاریخی بر آمده از شاهنامه فردوسی

آیا می دانید کیش و آیین و باور ایرانیان، بر پایه داستانهای تاریخی بر آمده از شاهنامه فردوسی چه بوده است؟ 1. کیش نخستین نخستین باور ایرانیان از یزدان پاک، […]

خواندن مطلب →