بیایید تاریخ ایران را بخوانیم

آلزایمر ملی… بر گرفته از برگه خانم یوسف زاده بسیاری از مردم به تقریب می‌دانند که سلجوقیان پس از غزنویان آمدند و خوارزمشاهیان پس از سلجوقیان اما من دانشجویانی دیده‌ام […]

خواندن مطلب →