سرنوشت دو صنعتگر، تولید کننده

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین- فیسبوک صعنتگر، سازنده سماور در ایران سرنوشت اولین سماور ساز ایرانی. .فریدون آدمیت در کتاب امیر کبیر و ایران ؛ داستان جالبی را […]

خواندن مطلب →

چرا خیلی از مردم اطلاعات زیادی نسبت به تاریخ یکصد سال اخیر و معاصر ندارند

ازگروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین_Reza Chehrzad-فیسبوک چرا خیلی از مردم اطلاعات زیادی نسبت به تاریخ یکصد سال اخیر و معاصر ندارند؟؟ بسیاری از مردم به‌ تقریب می‌دانند که سلجوقیان […]

خواندن مطلب →

میرزا یوسف خان مستشارالدوله- نویسنده رساله یک کلمه در پی حکومت قانون

برگرفته از برگه خانم لادن جهان سوزی میرزا یوسف خان مستشارالدوله از پیشروان وآزادی خواهان دوره ناصرالدین شاه بود .وی مردی روشنفکر بود وهمیشه آرزوی نظم واقتدار کشور را در […]

خواندن مطلب →