سرنوشت بزرگان و نخبگان سیاسی در رژیم رضاشاه

رضاشاه خود آخرین قربانی رژیم خودکامه اش شد؛ سرنوشت بزرگان و نخبگان سیاسی در رژیم او از برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان در فیسبوک ——— در سال ۱۳۰۶ […]

خواندن مطلب →

صفحه شطرنج

https://www.facebook.com/Calirera/media_set?set=a.10208239303245102.1073741906.1378327299&type=3 ما فقط پیادگانی در جنگی نادرست هستیم. پیاده: شما؛ رُخ(قلعه): ارتش؛ اسب(نجیب زاده): اجرای قانون؛ فیل(اسقف ) کلیسا؛ شاه: حکومت؛ ملکه: شرکت های فراملیتی. این خودِ شما هستید! نخبگانِ […]

خواندن مطلب →