مصدق پس از نخست وزیری درخواست برکناری فرزندش از معاونت وزارت، قطع کمک هزینه دانشجویی نوه اش

از برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان-فیسبوک منبع:ایرانی میهن پرست؛ محمد مصدق و کودتای انگلیسی امریکایی، کریستوفر دوبلیگ، ص ۲۶۱ مصدق پس از نخست وزیری، درخواست کرد فرزندش از […]

خواندن مطلب →

دکترمصدق: به شاه هم پول مفت نمی دهم، چه برسد به شاهقلی

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک از روزنامه دنیا به تاریخ فروردین ۱۳۳۲؛ نخست وزیر می گوید برادران شاه در ازای ۳۰۰ تومان حقوق ماهیانه سروانی، باید از ساعت […]

خواندن مطلب →