دموکراسی لاییک ایران

تاربرگ ایران لیبرال؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221789%22 دموکراسی بیشترین سنجیدگی را از بیشترین تعداد مردم چشم دارد. هیچ نظام سیاسی دیگری به اندازه ی نظام سیاسی دموکراسی لیبرال به قابلیت عامه ی مردم […]

خواندن مطلب →

آزادی بیان حق همه است- اسماعیل هوشیار

برگرفته از ایران لیبرال ؛http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221394%22 دو نامه به یک عمه -بی نام از داخل ایران در دوم فوریه یک نامه به بی بی سی فارسی نوشتم. علت نگارشش اشاره به […]

خواندن مطلب →

این رفتار کیهان شریعتمداری است، اگر به جای نقد منطقی نظر مخالف، به خود گوینده حمله شخصی کنیم…!

وبلاگ گمنام گمنامیان http://gomnamian.blogspot.com/2013/06/blog-post_23.html اینکه شخصی را به دلیل داشتن عقیده مخالف، مورد هجوم قرار دهیم، به او انگ بچسبانیم، خود نوعی استبداد است…! اولین اصل دمکراسی این است که […]

خواندن مطلب →