جشن نوروز

از برگه Magical Persia – فیسبوک قدیمی‌ترین اشاره به عدد هفت در سفره نوروزی اشاره ابوریحان بیرونی در کتاب اثارالباقیه است که این سفره هفت رقمی را از زمان جمشید […]

خواندن مطلب →