مدینه‌های فاضله‌ی ایرانی و استبداد

عقیل دغاقله، پژوهشگر اجتماعی، دانشگاه ایالتی نیوجرسی-راتگرز رادیو زمانه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ در یک سو مدینه النبی و در سوی دیگر یک ایران متجدد همسان با تصور آرمانی از غرب. […]

خواندن مطلب →

احضار گذشته برای سرکوب آینده -فرج سرکوهی

حجاریان. کابوس انقلاب یا بن بست اصلاحات؟(2)فرج سرکوهی نشر در اخبار روز ، باز نشر تاربرگ ایران لیبرال؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221845%22 تقلیل انواع اصلاح طلبی به «اصلاح طلبی حکومتی»، پوشاندن تفاوت های […]

خواندن مطلب →