شکاکان به اسلام – بخش نخست

از برگه کی آرمین پرهیزگاران در فیسبوک همه انسانها برابر هستند، و بطور برابری دارای استعداد استدلال شده اند، و نباید استعداد استدلال خویش را در برابر ایمان کور دست […]

خواندن مطلب →