تعریف نیچه از نژادپرستی

برگه تاریخ و فرهنگِ ایران زمین-فیسبوک نیچه در کتابِ «دجّال» ضمنِ بدگویی و نکوهشِ مردم آلمان می آورَد: اعتراف می کنم که این آلمانی ها دشمنان من هستند. آن ها […]

خواندن مطلب →