انصراف از یارانه‌ها: آزمونی بر نظریه “امتناع توسعه در ایران “ -محسن رنانی

برگرفته از سایت ملی مذهبی http://melimazhabi.com/?maghalat=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7 برگه دکتر محسن رنانی در فیسبوک https://www.facebook.com/MohsenRenani من اين دو سه ماه خيلی دويدم، حرف زدم، نوشتم، سخنرانی کردم، به جلسات اهالی دولت رفتم، […]

خواندن مطلب →

فرصت‌ها و چالش‌های فاز دوم هدفمندی یارانه ها -محسن رنانی

هدفمندی یارانه‌ها بزرگترین جراحی پس از اصلاحات ارضی در کشور است هنگام اجرای فاز اول از این شش ویژگی تنها یکی یعنی تشخیص درست بیماری محقق بود… آری می گفتند […]

خواندن مطلب →

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تنها با یک شرط! دکتر محسن رنانی

سایت ملیون ایران ؛ http://melliun.org/iran/39167 اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در وضعیت فعلی بسیار خطرناک و نامعقول است؛ بنابراین اگر دولت مصمم به آن است اشکالی ندارد اجرا کند اما […]

خواندن مطلب →