زندگی بر اروپا

Living On Europa Explained: Humans Might Not Be First (Infographic) http://www.space.com/28648-living-on-europa-jupiter-explained-infographic.html?cmpid=514630_20150304_41451956&adbid=10152672759421466&adbpl=fb&adbpr=17610706465 اروپا، این ماه « توپ سفید» هرمزد (مشتری)، پوسته ی نسبتا صافی از پوشش یخی روی یک اقیانوس درونی […]

خواندن مطلب →