نمادها – سواستیکا (#Swastika) ، چلیپا

برگه خدایان باستان فیسبوک -پژوهش از آقای «حامی بیت‌الهی» سواستیکا (#Swastika) سواستیکا، از کهن‌ترین نمادهای شناخته‌شده انسان‌هاست. این نماد از عصر آهن و برنز٬ و در دوران تمدن‌های باستانی ایران […]

خواندن مطلب →