مشی و مشیانه

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک گیاهان در اسطوره ها و باورهای مردمی جایگاه ویژه ای دارند. بسیاری از اقوام «توتم» گیاهی دارند. در نبیگ [= کتاب] اوستا هم […]

خواندن مطلب →