حاکمیت ایران بر سه جزیره پیش از تاسیس امارات!

از فیسبوک این عکس تاریخی از لحظه برافراشته شدن پرجم ایران در جزیره بوموسی گرفته شده است. زمانیکه انگلیسی‌ها به اشغال جزایر سه‌گانه ایران ( تنب بزرگ و کوچک و […]

خواندن مطلب →