عذاب وجدان و پشیمانی یک خیانتکار، دکتر مصدق گفت مرد فاسدی است

منبع:دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدید نظر نظامی، جلیل بزرگمهر، ص۷۸-۸۱ از برگه دکتر محمد مصدق قهرمان ملی ایرانیان-فیسبوک پس از کودتا و در دوران دادگاه دکتر مصدق، برخی صاحب […]

خواندن مطلب →