۱۱ آذر۱۳۲۳خورشیدی،مصدق لشکر یک نفره،او به تنهایی جلوی دست اندازی شوروی به نفت شمال وبخش شمالی ایران راگرفت.

از برگه دکتر محمد مصدق قهرمان ملی ایرانیان-فیسبوک منبع: مصدق و نبرد قدرت-همایون کاتوزیان،ص ۱۲۰-۱۲۴ مصدق؛سالهای مبارزه و مقاومت- سرهنگ غلامرضا نجاتی- جلد ۱،ص ۵۷،۶۵،۶۷ بدون شک اوج اقدامات مصدق […]

خواندن مطلب →

دام‌چاله‌ی تبدیل شدن به زائده‌ی سیاست خارجی دولت‌های بیگانه- کاظم کردوانی

منبع: دو ماهنامه میهن،باز نشر در تریبون زمانه و ایران لیبرال به‌درازای تاریخ معاصرمان با پدیده‌ی پیچیده و حساس و خطرناکی به‌نام رابطه با دولت‌های بیگانه و تکیه کردن و […]

خواندن مطلب →

حرکت ایران ستیزانه شهرداری تبریز: اشغال آذربایجان توسط روس ها با عنوان «حکومت ملی آذربایجان» معرفی شد!

برگه Persian Gulfفیسبوک؛ بازنشر از http://www.azariha.org/?lang=fa&muid=53&item=1671 نمایش اسکناس های فرقه دموکرات به عنوان «پول حکومت ملی آذربایجان» در موزه شهرداری تبریز تعجب همگان را برانگیخت. به گزارش وب سایت خبری- […]

خواندن مطلب →