حذف کتاب های «درسی تاریخ» دوران مصدق

برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان؛ برگرفته از روزنامک- گرد آوری شده توسط انوشیروان کیهانی زاده. ‏ دو روز مانده به پایان سال تحصیلی ۱۳۳۲ – ۱۳۳۳ (خرداد ۱۳۳۳)، […]

خواندن مطلب →

نظام تصمیم‌گیری در ژاپن و ایران و حقوق شهروندی –

از سایت سید‌غلامحسین حسن‌تاش؛ http://hassantash.blogfa.com/؛ باز نشر در تاربرگ ملیون ؛ melliun.org/iran/47284 در دوره‌ای که ریاست موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی را برعهده داشتم (بین سال‌های ۷۶ تا ۸۱) روزی از […]

خواندن مطلب →