پسران و طایفه دریابان شمخانی

از توییتر ‏mohammad jorjandi @s7az2mm هادی شمخانی خودش رو کارشناسان سیاسی خاورمیانه مقیم روسیه معرفی میکنه https://t.co/X85siqo5Re و در سفارت ایران در روسیه هستند ایشون. فارغ التحصیل دانشگاه آزاد و […]

خواندن مطلب →