پیام های نیمه خودآگاه (زیر استانه ای) پنهانی در فیلم های کودکان

در مورد ایلومیناتی بپرس… چه کسی این اسباب بازی را طراحی کرده است؟ 666 باشگاه ماسونی دیزنی- رازی تاریک اتفاقی؟ اتفاقی؟ اتفاقی؟ این نمایش «جانی براوو» یکی از کارتون های […]

خواندن مطلب →

43 نکته درباره دیزنی

http://guiltyfix.com/disney-secrets/?as=2040000001004&utm_medium=cpc&utm_source=mgid.coیm&utm_campaign=mgid_guiltyfixUSgh&utm_term=114770&utm_content=1782498&bdk=b2040000001004 بسیاری از فیلم های سینمایی بزرگ می توانند دارای رازهای کوچکی باشد که هرگز متوجه آنها نشده ایم. اما تصور نمی کنم فیلم های دیزنی در بین شان باشد. […]

خواندن مطلب →