آیا کروات ها ایرانی هستند؟

از برگه Bijan Zandbiglari‎‏ ‏فیسبوک پژوهشگر انگلیس، نوئل مالکوم در کتاب خود به اسم «تاریخچه مختصر بوسنی» مطالعه ذی قیمتی در مورد روابط ایرانیان و گذشته اقوام یوگسلاوی سابق انجام […]

خواندن مطلب →