سلاح های خدایان باستان

یکی از نکات اصلی در نظریه پردازی درباره فضانوردان باستانی این واقعیت است که بسیاری از فرهنگ های باستانی غیرمرتبط ایزدان را بعنوان موجوداتی از گوشت و خون توصیف کرده […]

خواندن مطلب →

مسیح: یک ناجی دیگر که می میرد و از میان مردگان بر می خیزد

Jesus: Just One More Dying and Rising Savior April 15, 2012 by Bob Seidensticker http://www.patheos.com/blogs/crossexamined/2012/04/jesus-just-one-more-dying-and-rising-savior/ یک هفته بعد از ایستر است و این آخرین نوشته در مورد موضوع رستاخیز یا […]

خواندن مطلب →