4- موساد پشت نقاب قاچاق تسليحات اتمي به ايران با تحليل شواهد جديد – کاوه احمدی علی آبادی

عضو هيئت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري؛ عضو جامعه شناسان بدون مرز؛ دوشنبه, ژوئیه 9, 2012 – 18:47 http://www.iranglobal.info/node/8274 خانم بن دوید همسر یکی از رهبران یهودی اسراییل و […]

خواندن مطلب →

1-چرا و چگونه موساد، شاه را سرنگون كرد! دکتر کاوه احمدی علی آبادی

سه شنبه, ژوئن 5, 2012 – 18:58؛ دکتر کاوه احمدی علی آبادی؛عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)؛ http://www.iranglobal.info/node/6909 بارها به محققان انقلاب 57 ايران و به خصوص مقامات و مسوولان ايراني […]

خواندن مطلب →

تحليلي بر بازي هاي شيطاني در خاورميانه!؟دکتر کاوه احمدی علی آبادی

برگرفته از سایت ایران گلوبال http://iranglobal.info/node/15939 مسأله آن بود كه غرب براي فروپاشي در اتحاد جماهير شوروي نياز به اهرم هايي داشت و براي حركت موثر آن اهرام ها كافي […]

خواندن مطلب →