کارتل تجزیه طلبان- حسن بهگر

از تاربرگ ایران لیبرال اعلامیه ای با عنوان ظاهر الصلاح «نه به جمهوری اسلامی» با امضای برخی از اعضای شورای گذار و حزب مشروطه و کومله و حزب کمونیست کارگری […]

خواندن مطلب →