زن از ديد داستان نويسان معاصر (متن کامل)٭ – مهشید امیرشاهی

تاربرگ ایران لیبرال؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221627%22؛ ٭ اين سخنرانی به دعوت «انجمن متخصين» در سن خوزه (امريكا) در آوريل 1989 ايراد شد. در دعوتنامه ای كه از طرف انجمن شما برای ايراد […]

خواندن مطلب →