کارتل تجزیه طلبان- حسن بهگر

از تاربرگ ایران لیبرال اعلامیه ای با عنوان ظاهر الصلاح «نه به جمهوری اسلامی» با امضای برخی از اعضای شورای گذار و حزب مشروطه و کومله و حزب کمونیست کارگری […]

خواندن مطلب →

«هزار پاره گی مردم و یک پارچگی جمهوری اسلامی».

برگرفته از وبلاگ زنانه ها http://zananeha.com/archives/2013-08/003382.html جمهوری اسلامی در این سالها چنان خوب کار کرده است که به سادگی یک آدم بسیار بد سابقه ، میتواند بشود «منتخب مردم «و […]

خواندن مطلب →