«ایران» یعنی «سرزمین ایرانیان» و اگر خود را ایرانی نمی دانی، می توانی به سرزمین اصلیت بازگردی.

برگه Persian Gulf فیسبوک ستار خان، سردار ملی:‌ «خاک می خوریم، ولی خاک نمی دهیم.» هرچندگاهی پان های مزدور و حقوق بگیر بیگانه به تلاطم افتاده و ندای داشتن ِ […]

خواندن مطلب →

دو شعر از محمد رضا عالی پیام -هالو از زندان!

برگه محمدرضا عالی پیا-هالو فیسبوک قصد جانم نمود عزراییل با تمام قوا و زور و توان یک دو تا حمله در حوالی قلب سومی مغز را گرفته نشان جنتی را […]

خواندن مطلب →