دودمان های ایران -4

برگرفته از The Magic of PersiaAvisheh Yazdanfar  ·

این فهرستی است از دودمان‌ها و شاهان اصلی ایران که در برگیرنده همه پادشاهی‌ها و شاهنشاهی‌های حاکم در گستره جغرافیایی ایران و حاکمان آن‌ها می‌شود.

ساسانیان (224 تا 651 میلادی)

‎اردشیر بابکان،‎میلادی 224–243،‎او در نبرد هرمزگان توانست ‎اردوان پنچم را بکشد و حکومت ‎اشکانی را برچیند. او گارد ‎جاویدان را دوباره احیا کرد.

‎شاپور یکم،3/242–272،‎او به جنگ با والریانوس، امپراتور‎روم رفت و وی راشکست داد و‎اسیر کرد. او از مانی حمایت می‎کردو همین مسئله باعث مخالفت ‎روحانیون زرتشتی با او شد.

‎هرمز یکم،272–273

‎بهرام یکم،273–276،‎او مانی را به گُندی‌شاپور دعوت و‎او را همانجا زندانی کرد و کشت.

‎بهرام دوم،276–293

‎بهرام سوم،293

‎نرسی،293–302

‎او از رومیان شکست خورد و،‎عهدنامه نصیبین بسته شد که به‎واسطه آن پنج شهر در ساحل‎راست دجله به رومیان واگذار شد.

‎هرمز دوم،302–310

‎آذرنرسی،310

‎شاپور دوم (ذوالاکتاف)،309–،379،‎او به اعراب بحرین حمله کرد و آنها‎را شکست داد و دستور داد کتف ‎های اسیران را سوراخ کنند و از‎میان آنها ریسمان رد کنند

‎اردشیر دوم،379–383

‎شاپور سوم،383–388

‎بهرام چهارم،388–399

‎یزدگرد یکم،399–421

‎بهرام پنجم (بهرام گور)،421–439،‎شکارهای او ‎معروف است.

‎یزدگرد دوم،439–457

‎هرمز سوم،459–457

‎پیروز یکم،458–484

‎بلاش،484–488

‎قباد یکم،488–497،‎او ابتدا تصمیم گرفت از قدرت ‎نجبا و روحانیون بکاهد، برای همین

‎با مزدک متحد و از او حمایت کرد.

‎جاماسب،497–499،‎پس از آن که قباد با مزدک متحد‎شد، روحانیون و نجبا قباد را از‎سلطنت برکنار کردند و جاماسب را‎بر تخت نشاندند و قباد را به زندان‎فراموشی فرستادند و حبس کردند

‎قباد یکم (پادشاهی مجدد)،499–531،‎پس از این قباد با بستن حیله ای از‎زندان گریخت و به نزد هیاطله ‎پناهنده شد و به کمک او به ایران ‎بازگشت و دوباره پادشاه شد

‎خسرو یکم (خسرو انوشیروان)،531–579،‎او که با مزدکیان مخالفت داشت،‎آنان را به وضع فجیعی کشت

‎هرمز چهارم (ترک‌زاد)،579–590

‎بهرام ششم (بهرام چوبین)،590–591،‎او یکی از سرداران خسرو پرویز‎بود که بر او شورید و پادشاه ایران شد

‎خسرو دوم (خسرو پرویز)،591–628،‎وقتی که بهرام چوبین بر او شورید،‎نتوانست مقاومت کند و به امپراتور‎روم، موریس پناهنده شد و با دختر‎وی مریم، ازدواج کرد و با‎کمک سپاهیان رومی به ایران ‎بازگشت و سلطنت را پس گرفت.

‎قباد دوم (شیرویه)،628

‎اردشیر سوم،628–630

‎شهربراز،630

‎خسرو سوم،630

‎جوانشیر،630

‎پوراندخت،630–631

‎گشتاسب بنده،631

‎آزرمی دخت،631

‎هرمز پنجم،631

‎خسرو چهارم،631

‎پیروز دوم،631

‎خسرو پنجم،631

‎یزدگرد سوم،‎632–651 میلادی

‎آخرین پادشاه ساسانی، در جنگ ‎قادسیه تیسفون را از دست داد و‎در سال 31 هجری توسط یک آسیابان در مرو کشته شد

در این بخش از تاریخ ، ایران پس از حمله اعراب تحت نظر حکومت های خارجی خلفای راشدین،اموی و عباسی بود .

خلفای راشدین(632 تا 661 میلادی)

خلفای اموی (662 تا 750 میلادی)

خلفای عباسی (750 تا 1258 میلادی)

گاوباریان (624 تا 760 میلادی)

دودمان گاوبارگان یا سلسله دابویگان گاوباری دودمانی از شاهزادگان ساسانی بودند که از سال 624 تا سال 760 میلادی به مدت 119 سال بر طبرستان گیلان فرمانروایی داشت.

* گیل گیلانشاه

* دابویه

* فرخان بزرگ

* اسپهبد دازمهر

* فرخان کوچک

* خورشید

باوندیان (655 تا 1349 میلادی)

‎باوندیان دومین سلسله طولانی تاریخ ایران است و خاندانی ایرانی از پادشاهان طبرستان بودند که در حدود 700 سال، بیشتر در مناطق کوهستانی طبرستان به خصوص سوادکوه، فرمان راندند. در طول این زمان، باوندیان سه بار فروپاشیدند. قلمرو آنان طبرستان، در جنوب دریای کاسپین، باختر گیلان و در خاور استرآباد، شامل شهرهای آمل، سارویه (ساری)، مهروان و آبسکون بوده ولی این تقسیم‌بندی در طول تاریخ دگرگون شده‌است

*شاخه کیوسیه (655 تا 1000 میلادی)

* باو

* سهراب یکم

* مهرمردان

* سهراب دوم

* شروین یکم

* شهریار یکم

* شاپور

* جعفر

* کارن یکم

* رستم یکم

* شروین دوم

* شهریار دوم

* دارا

* شهریار سوم

*شاخه اسپهبدیه (655 تا 1349 میلادی)

* شهریار چهارم

* کارن دوم

* رستم دوم

* علی یکم

* رستم سوم

* حسن یکم

* اردشیر یکم

* رستم چهارم

شاخه کینخواریه (1238 تا 1349 میلادی)

* اردشیر دوم

* محمد باوندی

* علی دوم

* یزدگرد باوندی

* شهریار پنجم

* کیخسرو باوندی

* شرف الملوک باوندی

* حسن باوندی

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s